O společnosti

Reference

Vyhledávání

Obecně o firmě

Charakteristika společnosti

Vysplan s.r.o., Projektová, inženýrská a poradenská organizace


POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Zahrnují především oblasti
- plánovacích a investičních studií
- studií proveditelnosti
- projektů pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
- projektů pro vydání stavebního povolení (DSP)
- projektů pro zadání stavby (ZDS)
- realizačních projektů (RDS)
- návrhů a prognóz
- dopravních sítí a generelů
- prohlídek a přepočtů zatižitelnosti mostů všech typů a
druhů
- studií vlivu dopravy na životní prostředí
- konzultační činnosti a poradenství
- provádění autorských a stavebních dozorů
- inženýrská činnost
- investorská činnost
- činnost koordinátora BOZP na stavbě

OBORY ČINNOSTI
- dopravní inženýrství
- stavby a rekonstrukce dálnic, silnic a mostů
- komunikační řešení měst a obcí včetně cyklistických
stezek, pěších zón a statické dopravy
- ochrana životního prostředí
- plynofikace a vodní hospodářství
Identifikační údaje

Vysplan s.r.o.
Projektová, inženýrská a poradenská organizace
Jihlava, 8. března 4812/2a, PSČ 586 01
Zapsaná v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 54050

IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089

Bankovní spojení: Živnostenská Banka, č.ú. 1002091502/0400