O společnosti

Reference

Vyhledávání

Politika společnosti

Politika společnosti

POLITIKA SPOLEČNOSTI Vysplan s.r.o.


Integrovaný systém dle požadavků
ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001


PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti v rámci integrovaného systému řízení společnosti a rozhodnutí přispívat k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování ŽP prohlašuje, že bude:
- Informovat smluvní partnery a veřejnost o politice společnosti a zavedení integrovaného systému řízení společnosti SMJ a EMS
- Postupovat vůči svým dodavatelům v souladu s integrovaným systémem řízení společnosti, včetně tlaku na jejich zapojení do plnění tohoto systému
- Důsledně plnit požadavky platných právních předpisů vztahujících se k procesům projektování a inženýrské činnosti, ochraně životního prostředí a ostatním požadavkům, kterým společnost podléhá
- Produkovat takové projekty budoucích staveb, které budou mít minimální negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby i budoucího užívání stavby
- Poskytovat zákazníkům vždy jen kvalitní produkci a služby a nedopustit pokles z úrovně spolehlivého a solidního partnera na trhu
- Udržet dosavadní úspěšnost ve výběrových řízeních
- Eliminovat v maximální možné míře negativní dopady stávajících i budoucích aktivit společnosti na životní prostředí
- Zaměřit úsilí všech zaměstnanců na práci bez chyb a udržet tak současnou úroveň bez reklamací a stížností zákazníků
- Zvyšovat technickou úroveň firmy s cílem udržet pozici jedné z technicky nejlépe vybavených firem v regionu
- Politiku společnosti (SMJ a EMS) dokumentovat, realizovat, aktualizovat a seznamovat s ní všechny zaměstnance společnosti
- Integrovaný systém řízení Vysplan s.r.o. průběžně aktualizovat, prohlubovat a zlepšovat
- Při určování environmentálního profilu společnosti, v zabezpečování ochrany ŽP, v určování obchodní politiky a při vytváření image společnosti uplatňovat jako zásadní prvek externí komunikaci se zákazníky, dodavateli a partnery spolu s komunikací s vlastními zaměstnanci.


V Jihlavě dne 30.1.2007

Ing. Zdeněk Legerský
jednatel společnosti