O společnosti

Reference

Vyhledávání

Koordinátor BOZP

KOORDINACE BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB - obecně

Poskytujeme službu koordinátora BOZP při přípravě stavby - vypracování plánu BOZP nebo zpracování přílohy BOZP do projektové dokumentace a službu koordinátora BOZP při realizaci stavby.


II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028, realizace 2017

Rekonstrukce stávajícího mostu ve městě Velké Meziříčí přes řeku Oslavu. Stávající inženýrské sítě na mostě jsou přeloženy na provizorní technologickou lávku. Předpokládané náklady stavby 16,4 mil. Kč.


II/406 Telč - hr. kraje, realizace 2017 až 2018

Rekonstrukce úseku stávající silnice II. třídy, která slouží jako hlavní komunikace mezi městy Telč a Dačice. Předpokládané náklady stavby 51,6 mil. Kč.


II/405 Příseka - průtah a most ev. č. 405-002, realizace 2017 až 2018

Oprava vozovky, obnova odvodnění, výměna svodidel, rekonstrukce mostu. Předpokládané náklady stavby 24 mil. Kč.


II/405 Jihlava - most ev. č. 405 - 001, realizace 2017

Celková rekonstrukce mostu na komunikaci II/405 na vjezdu do města Jihlavy směrem od Třebíče v části města zvané "Pančava". Předpokládané náklady stavby 7,7 mil.


II/112 Telč - Želetava , realizace 2016

Rekonstrukce krytu silnice II/112 v úseku obce Zvolenovice po začátek městyse Nová Říše včetně průtahu Zvolenovicemi, čištění stávajících silničních propustků, úprava sanace nezpevněných krajnic a příkopů, obnova svodidel.


Cyklostezka R01 - úsek od stávající R01 po napojení na G01 na Skalce, Jihlava, realizace 2016

Novostavba cyklostezky s chodníkem mezi ulicí Telečskou a Skalkou od areálu garáží po ulici U Koželuhů.


B.j. 13 PB - Kodus Velký Beranov realizace 2015 až 2016

Celková rekonstrukce stávajícího třípodlažního domu v obci Velký Beranov v rámci které byla vyměněna střešní krytina, okna, dveře, nové rozvody, omítky,podlahy,postaven výtah.


MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28, Jihlava - přístavba pracovny pro pohybové aktivity a logopedii, realizace 2015

Novostavba jednopodlažní zděné přístavby s dřevěnou střešní konstrukcí ke stávající budově.


II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most 357-025, realizace 2015

Rekonstrukce stávajícího mostu na silnici II/357 v Bystřici nad Pernštejnem.


III36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1, realizace 2015

Rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III/36044 přes potok Libochovka mezi obcemi Křižanov a Kundratice.


II/405 Příseka - obchvat, realizace 2014 až 2015

Přeložka komunikace II/405 o délce 3,061 km. V rámci stavby došlo k přeložkám sítí a stavbě dvou mostů. Náklady stavby 167 mil.


II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek, realizace 2014 až 2015

Jednostranné rozšíření komunikace II/602 mezi obcí Jabloňov a Velkým Meziříčím o délce 3,9 km a okružní křižovatka na východním okraji města Velké Meziříčí sil. II/602 se silnicí III/03719.Náklady stavby 100 mil.


II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, realizace 2014 až 2015

Přeložka komunikace mezi městem Třebíč a obcí Pocoucov o délce 1,880 km.Náklady stavby 130 mil.


Kanalizace a ČOV Puklice, realizace 2014 až 2015

Novostavba splaškové kanalizace o celkové délce 9032m a mechanicko-biologické ČOV pro obce Puklice a Studénky. Součástí výstavby byla i oprava povrchu krajských a místních komunikací. Náklady stavby 89,4 mil. Kč.


III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23, realizace 2014 až 2015

Novostavba okružní křižovatky včetně přeložek inženýrských sítí a vybudování opěrné zdi. Náklady stavby 8,2 mil.kč bez dph


Rodinný park - Robinson, realizace 2014 až 2015

Novostavba dvoupodlažní budovy z montovaného ocelového skeletu a přilehlého parku na břehu řeky Jihlavy.


Veřejný vodovod obce Dlouhá Brtnice, realizace 2014 až 2015

Nové zásobní vodovodní řady v zastavěné části obce Dlouhá Brtnice.


ČOV- LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., realizace 2014 až 2015

Novostavba čistírny mechanického předčištění a chemické předúpravy s flotačním procesem čištění v areálu firmy LACRUM Velké Meziříčí.


ČOV - středisko Horní Cerekev, realizace 2014

Novostavba čistírny odpadních vod, která bude sloužit k likvidaci odpadních vod ze zpracování brambor, splaškových vod a vod chladících. v areálu firmy Beskyd Fryčovice.
|< první   << předchozí   další >>   poslední >|