O společnosti

Reference

Vyhledávání

Koordinátor BOZP

KOORDINACE BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB - obecně

Poskytujeme službu koordinátora BOZP při přípravě stavby - vypracování plánu BOZP nebo zpracování přílohy BOZP do projektové dokumentace a službu koordinátora BOZP při realizaci stavby.


II/129 Březina - most ev. č. 129-003, realizace 2018

Rekonstrukce klenbového kamenného mostu přes řeku Trnavu před obcí Březina. Stávající klenby budou zpevněny obetonováním s výztužnou KARI sítí, bude provedena nová mostovka. Předpokládané náklady stavby 13,8 mil. Kč.


II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043, realizace 2018

Rekonstrukce stávajícího mostu o délce přemostění 198 m. Předpokládané náklady stavby 47,7 mil. Kč.


III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1, realizace 2018

Rekonstrukce stávajícího mostu. Nový most byl zhotoven jako železobetonový monolitický rám se zavěšenými křídly založený na mikropilotách. Předpokládané náklady stavby 4,3 mil. Kč.


II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028, realizace 2017 až 2018

Rekonstrukce stávajícího mostu ve městě Velké Meziříčí přes řeku Oslavu. Stávající inženýrské sítě na mostě jsou přeloženy na provizorní technologickou lávku. Předpokládané náklady stavby 16,4 mil. Kč.


II/406 Telč - hr. kraje, realizace 2017 až 2018

Rekonstrukce úseku stávající silnice II. třídy, která slouží jako hlavní komunikace mezi městy Telč a Dačice. Předpokládané náklady stavby 51,6 mil. Kč.


II/405 Příseka - průtah a most ev. č. 405-002, realizace 2017 až 2018

Oprava vozovky, obnova odvodnění, výměna svodidel, rekonstrukce mostu. Předpokládané náklady stavby 24 mil. Kč.


II/405 Jihlava - most ev. č. 405 - 001, realizace 2017

Celková rekonstrukce mostu na komunikaci II/405 na vjezdu do města Jihlavy směrem od Třebíče v části města zvané "Pančava". Předpokládané náklady stavby 7,7 mil.


II/112 Telč - Želetava , realizace 2016

Rekonstrukce krytu silnice II/112 v úseku obce Zvolenovice po začátek městyse Nová Říše včetně průtahu Zvolenovicemi, čištění stávajících silničních propustků, úprava sanace nezpevněných krajnic a příkopů, obnova svodidel.


Cyklostezka R01 - úsek od stávající R01 po napojení na G01 na Skalce, Jihlava, realizace 2016

Novostavba cyklostezky s chodníkem mezi ulicí Telečskou a Skalkou od areálu garáží po ulici U Koželuhů.


B.j. 13 PB - Kodus Velký Beranov realizace 2015 až 2016

Celková rekonstrukce stávajícího třípodlažního domu v obci Velký Beranov v rámci které byla vyměněna střešní krytina, okna, dveře, nové rozvody, omítky,podlahy,postaven výtah.


MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28, Jihlava - přístavba pracovny pro pohybové aktivity a logopedii, realizace 2015

Novostavba jednopodlažní zděné přístavby s dřevěnou střešní konstrukcí ke stávající budově.


II/357 Bystřice nad Pernštejnem - most 357-025, realizace 2015

Rekonstrukce stávajícího mostu na silnici II/357 v Bystřici nad Pernštejnem.


III36044 Křižanov - most ev.č. 36044-1, realizace 2015

Rekonstrukce stávajícího mostu na silnici III/36044 přes potok Libochovka mezi obcemi Křižanov a Kundratice.


II/405 Příseka - obchvat, realizace 2014 až 2015

Přeložka komunikace II/405 o délce 3,061 km. V rámci stavby došlo k přeložkám sítí a stavbě dvou mostů. Náklady stavby 167 mil.


II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek, realizace 2014 až 2015

Jednostranné rozšíření komunikace II/602 mezi obcí Jabloňov a Velkým Meziříčím o délce 3,9 km a okružní křižovatka na východním okraji města Velké Meziříčí sil. II/602 se silnicí III/03719.Náklady stavby 100 mil.


II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, realizace 2014 až 2015

Přeložka komunikace mezi městem Třebíč a obcí Pocoucov o délce 1,880 km.Náklady stavby 130 mil.


Kanalizace a ČOV Puklice, realizace 2014 až 2015

Novostavba splaškové kanalizace o celkové délce 9032m a mechanicko-biologické ČOV pro obce Puklice a Studénky. Součástí výstavby byla i oprava povrchu krajských a místních komunikací. Náklady stavby 89,4 mil. Kč.


III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se sil. I/23, realizace 2014 až 2015

Novostavba okružní křižovatky včetně přeložek inženýrských sítí a vybudování opěrné zdi. Náklady stavby 8,2 mil.kč bez dph


Rodinný park - Robinson, realizace 2014 až 2015

Novostavba dvoupodlažní budovy z montovaného ocelového skeletu a přilehlého parku na břehu řeky Jihlavy.
|< první   << předchozí   další >>   poslední >|