O společnosti

Reference

Vyhledávání

Koordinátor BOZP

Veřejný vodovod obce Dlouhá Brtnice, realizace 2014 až 2015

Nové zásobní vodovodní řady v zastavěné části obce Dlouhá Brtnice.


ČOV- LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., realizace 2014 až 2015

Novostavba čistírny mechanického předčištění a chemické předúpravy s flotačním procesem čištění v areálu firmy LACRUM Velké Meziříčí.


ČOV - středisko Horní Cerekev, realizace 2014

Novostavba čistírny odpadních vod, která bude sloužit k likvidaci odpadních vod ze zpracování brambor, splaškových vod a vod chladících. v areálu firmy Beskyd Fryčovice.


Úprava křižovatky u tří věžiček silnice I/38, III/3525 a MK osazení SSZ, realizace 2014

Doplnění stávající křižovatky "U Tří věžiček" světelnou signalizací včetně doplnění jednostranného chodníku a přechodu pro chodce.


II/150 Okrouhlice - opěrná zeď, realizace 2014

Rekonstrukce stávající opěrné zdi v blízkosti železniční tratě.


Dolní Cerekev - místní část Spělov - rozšíření zdrojů pitné vody a rekonstrukce veřejného vodovodu, realizace 2014

Novostavbu vodojemu a vodovodních řadů.


II/405 Zašovice - průtah, realizace 2014

Rekonstrukce komunikace v intravilánu a extravilánu obce Zašovice.Realizační náklady stavby 16 mil.kč bez dph


Obnova střechy kostela v obci Přibyslavice, realizace 2013 až 2016

Výměna střešní krytiny, částečná výměna poškozených krovů.


Rekonstrukce komunikace 5. května, Jihlava, SO 01 jednotná kanalizace, realizace 2013 až 2014

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 5. května v Jihlavě. Práce byly prováděny v hloubce větší než 5m.


Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Nevcehle, realizace 2013

Obnova místních komunikací, veřejného osvětlení, výstavba chodníků v obci Nevcehle


Prodloužení kanalizace II - Dobronín, realizace 2013

Novostavba gravitační splaškové kanalizace v obci Dobronín. Realizační náklady stavby činily 8,8 mil.kč bez dph


Bytové domy Blok C,D,E Velké Meziříčí, realizace 2013

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci


II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045, realizace 2013

Úprava stávající nepřehledné křižovatky. V rámci stavby došlo k výškovému snížení křižovatky a vybudování odbočovacích pruhů.


Energeticky úsporná opatření - Základní škola Jihlava, Kollárova 30, realizace 2012 až 2013

V rámci stavby byly vyměněna všechna okna a dveře v obvodovém plášti, byl zateplen obvodový a střešní plášt. Realizační náklady stavby činily 13,6 mil.kč bez dph


Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152, realizace 2012

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci


Most u Jánů, ul. Havlíčkova, Jihlava, realizace 2012

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci


Rekonstrukce kanalizace - II. etapa, 1. část, Jihlava - Hruškové dvory, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci


Lávka pro pěší z u. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci


Nákladové rampy a přístřešek v areálu Automotive Lighting, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci


II/411 Moravské Budějovice- hranice kraje, opěrná zeď, realizace 2011

Koordinátor BOZP na staveništi při realizaci
|< první   << předchozí   další >>   poslední >|