O společnosti

Reference

Vyhledávání

Projekce VHS

Stonařov - rekonstrukce kanalizace - DSP, realizace 2013

Úkolem dokumentace je návrh rekonstrukce čtyř úseků stávající jednotné i oddílné kanalizace v celkové délce 264m .


Silnice II/490 Holešov - jihovýchodní obchvat, realizace 2012

Projektová dokumentace měla řeší objekt zdrže ležící vedle nové trasy silnice II/490: Holešov jihovýchodní obchvat. Nádrž je navržena s celkovým retenčním prostorem 2040 m3. Dno nádrže je navrženo na kót 249,30 m n.m. se sklonem 1% k výpustnému zařízení, které je na kótě 248,80 m n.m. Hladina stálého nadržení bude cca 249,80 m n.m., hladina maximálního nadržení 251,0 m n.m. Objekt leží vedle nové trasy silnice II/490: Holešov jihovýchodní obchvat.


Karviná - Nové město, ul. Květinová, Lipová, Mánesova a Havířská - rekonstrukce vodovodních radů, realizace 2012

Firma Vysplán, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci, která řeší přeložku stávajících vodovodů v ulicích Květinová, Lipová, Mánesova a Havířská v celkové délce cca 450m.


II/406 Hodice - Třešť, odvedení vod, realizace 2011

Odvedení vod z podmáčené komunikace II/406


Polná, ul. Boženy Němcové - rekonstrukce části vodovodu, realizace 2011

rekonstrukce vodovodu PE d110 v délce 250 m včetně vodovodních přípojek


Obytná ulice Mládí, Havířov, realizace 2010

přeložky vodovodů, plynovodů,odvodnění území stavby


odvodnění opěrní zdi Blansko, realizace 2010

provedení odvodnění rubu opěrné zdi a přilehlého svahu stavby


Úprava koryta potoka Stružník, realizace 2010

úprava koryta potoka po sesuvu území


II/133, III/01335 Nový Rychnov - průtah, realizace 2010

Úprava trasy stávajícího vodovodu z tvárné litiny DN80 v délce 45,2m a odvodnění komunikace v délce cca 400m.


III/01148 Návsí, realizace 2009

Přeložky kanalizace, plynovodu, odvodnění komunikace ve stupni DSP


Silnice III/4785-přeložka ul. Bílovecké, I. Etapa, 1 a 2. stavba, realizace 2009

Přeložky kanalizace, plynovodu, odvodnění komunikace ve stupni DSP.


Nová Karolína - prodloužená ulice Porážková, realizace 2008

provedení odovodnění území, přeložky kanalizací, sanace kanalizace DN1000, přeložky plynovodů


I/38 Moravské Budějovice - obchvat, realizace 2008