O společnosti

Reference

Vyhledávání

Technický dozor stavebníka

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever),realizace 2018 až 2019

Stavba nové cyklostezky propojující Jihlavu (ul. 5. května) s místní části Pávov a výrobní areály firem BOSCH DIESEL s.r.o. a Automotive Lighting s.r.o. Předpokládané náklady stavby 60 mil. Kč.


Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava, realizace 2018

Úprava a výstavba nových bezbariérových chodníků, budování zastávek MHD, zálivů, přechodů pro chodce. Předpokládané náklady stavby 8,9 mil. Kč.


Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova, Jihlava, realizace 2018

Oprava komunikace a chodníků, provedení nových parkovacích stání a vjezdů. Bude provedena sanace podloží a pláně vozovky.Předpokládané náklady stavby 2,5 mil. Kč.


Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa,realizace 2017 až 2018

Přístavba stávajícího objektu Stacionáře,provedení nového hřiště vč. výměny povrchu hřiště.Předpokládané náklady stavby 5 mil. Kč.


Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči - Borovině, realizace 2018

Rekonstrukce komunikace a chodníků, provedení nového VO.V rámci stavby bude provedena výměna aktivní zóny. Předpokládané náklady stavby 2,9 mil. Kč.


Cyklostezka Hrotovice - Bezděkov 1.etapa, realizace 2017

Novostavba obousměrné cyklostezky š. 3,0 m v délce 1 889 m. Součástí cyklostezky byl jednoduchý kolmý most o jednom poli s rozpětím 8,6m převádějící trasu cyklostezky přes vodní tok Rouchovanka. Náklady stavby 5,95 mil. Kč.


II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část , realizace 2017 až 2018

Rekonstrukce komunikace II/351 mezi Třebíčí a křižovatkou silnice II/351 se silnicí III/35121 v km 10,6 u Valče. V rámci stavby bude sjednocena šířka komunikace, vyčištěny přilehlé příkopy a zlepšeny odtokové poměry v okolí propustků, upraveny nezpevněné krajnice.Předpokládané náklady stavby 78,3 mil. Kč.


III/3853 Dolní Rožínka - Strážek, realizace 2017

Rekonstrukce stávající komunikace v šířce 6,00 m. Vozovka je rekonstruována formou recyklace za studena na místě a položením nové ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu a doplněna o nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Součástí je rekonstrukce propustků, pročištění příkopů. Náklady stavby 25,3 mil. Kč.


Nová Ves vodojem a vodovodní přivaděč , realizace 2017 - 2018

Novostavba vodovodního přivaděče a vodojemu v katastru Obce Nová Ves, okres Třebíč.Předpokládané náklady stavby 4,9 mil. Kč.


Stavební úpravy ulice Seifertova a Řípovská v Třebíči - Borovině, realizace 2017

Rekonstrukce místní komunikace ve městě Třebíč na ulici Řípovská a Seifertova v návaznosti na plánovanou rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Součástí celkového projektu je i objekt nového veřejného osvětlení a přeložení plynovodu. Náklady stavby 6,4 mil. Kč.


Poldr Opatov, realizace 2017

Stavba na východním okraji obce Opatov v nezastavěné části je určena k akumulaci povrchové vody a k jejímu bezpečnému převedení. Náklady stavby 2,6 mil. Kč.


II/392 Velké Meziříčí - Tasov, realizace 2016 - 2017

Rekonstrukce stávající komunikace II/392 o délce 6,9 km formou sanace a recyklace, obnova propustků, stávajícího bezpečnostního zařízení, odvodňovacího zařízení. Náklady stavby 26,4 mil. Kč.


SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1.NP Polenská, realizace 2016

Kompletní rekonstrukce části budovy školy v Jihlavě.


Čs.armády č.p.799,Frýdek-Místek, realizace 2016

Kompletní revitalizace bytového domu ve Frýdku - Místku. Zateplení fasády, střechy včetně nové hydroizolace z mPVC, výměna oken + podezdívka na výšku parapetu 1000mm, rekonstrukce balkónových těles včetně zábradlí. Náklady stavby 10,1 mil. kč


Cyklostezka ul. Havlíčkova - Helenínská, Jihlava, realizace 2016 - 2017

Novostavba cyklostezky v městě Jihlava, součástí stavby je lávka přes řeku Jihlávku. Stavba je spolufinancována SFDI. Náklady stavby 5,7 mil.


II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka, SO 101 Okružní křižovatka, realizace 2016

Výstavba okružní křižovatky ve městě Velké meziříčí na křížení komunikace II/602 s ulicí Třebíčská. V rámci stavby byl proveden středový ostrov, dělící ostrůvky,přechod pro chodce, obruby, nový kryt vozovky. Náklady stavby 3,25 mil.Kč.


CHODNÍK U SIL III/15245 VE MĚSTĚ HROTOVICE, realizace 2016

Propojení a prodloužení části chodníků ve městě Hrotovice podél sil III/15245, čímž došlo ke zlepšení infrastruktury pro chodce. Stavba spolufinancována SFDI. Náklady stavby 1,1 mil. Kč.


Oprava opěrné zdi v ulici Křižíkova, Jihlava, realizace 2016

Oprava stávající opěrné zdi. Byla zhotovena nová monolitická ŽB zeď založená pomocí mikropilot. V rámci stavby byla rekonstruována i přilehlá místní komunikace a osazena nová lávka pro pěší. Náklady stavby 4,6 mil.Kč.


Oprava mostu ev.č. 591 319 - M01 - přes Karlínský potok - OPATOV , realizace 2016

Rekonstrukce stávajícího mostu v obci Opatov. Náklady stavby 1,2 mil. Kč.


Oprava mostu Na Hlinikách, realizace 2015, 2016

Kombinace novostavby mostu, přičemž starý most zůstal zachován. Novou nosnou konstrukci mostu tvoří flexibilní ocelová roura z vlnitého plechu eliptického průřezu, tzv. tubosider. Je vložen do stávajícího mostního profilu spolu s výplní vzniklého prostoru mezi mosty injektážní směsí. Byla provedena také oprava stávající komunikace nad mostem v délce 35 m. Náklady stavby 7,9 mil.Kč
|< první   << předchozí   další >>   poslední >|