O společnosti

Reference

Vyhledávání

Inženýrská činnost

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu cyklostezky v Jihlavě.


Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč, realizace 2016 - 2017

Zajištění územního rozhodnutí pro stavbu nové okružní křižovatky na silnici I/47 ve směru Vyškov - Přerov - Ostrava.


III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská, realizace 2016 - 2017

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení rekonstrukce ulice Sokolská v jižní části města Červený Kostelec


Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Třebíčsko, realizace 2016 až 2017

Zajištění pravomocného stavebního povolení na stavby II/390 Kamenná - Budišov,II/392 Kralice nad Oslavou - Březník,III/36057 křiž. II/360 - Rudíkov křiž. III/36058,III/3997 Okarec, oprava násypového tělesa v km 0,000 - 0,250,III/11272 křiž. I/38 ? Šašovice - Meziříčko křiž. III/11271


Projektové dokumentace oprav silnic 2016 - silnice Jihlavsko, relaizace 2016 až 2017

Zajištění pravomocného stavebního povolení na stavby II/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa,II/523, II/131, III/3483 Větrný Jeníkov průtah,III/3531 Velký Beranov průtah,III/4051 křiž. II/405 - Puklice


II/406 Telč-hranice kraje, realizace 2016 až 2017

Zajištění pravomocného stavebního povolení.


II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1.stavba, realizace 2016 až 2017

Zajištění pravomocného stavebního povolení.


III/3986 OPĚRNÁ ZEĎ BOSKOVŠTEJN, realizace 2016

Zajištění stavebního povolení pro rekonstrukci opěrné zdi.


Napojení areálu Litobalu na silnici III/4118, realizace 2015 - 2016

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro vybudování samostatného vjezdu ze silnice III/4118 k výrobní hale společnosti Litobal.


III13035-2 Hořice - most ev. č. 13035-2, realizace 2012 až 2013

Předmětem inž. činnosti bylo zajištění aktualizace dokladové části vyjádření účastníků a dotčených orgánů k projektové dokumentaci III/13035 - Hořice Most ev.č. 13035-2 vypracované ve stupni PDPS firmou CSW projekt CZ s.r.o.


Lávka v Třebíči kolaudace, realizace 2012

Vysplan s.r.o. byl na základě objednávky a plné moci zmocněn k zajištění vyjádření všech stavbou dotčených subjektů, nutných k vydání kolaudačních souhlasů na stavbu. Tyto podklady sloužily pro žádost o kolaudační souhlas pro obecný stavební úřad (SO 421Veřejné osvětlení, SO 501Přeložka plynovodu), speciální stavební úřad (SO 201 Lávka pro pěší, SO 202 Nadchod nad CS, SO 241Schodiště, SO 242 Opěrná zeď) a odbor životního prostředí (SO 351 Přeložka vodovodu). Firma Vysplan zároveň jednala s těmito úřady. Na základě těchto podkladů poté byla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.


II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba, realizace 2012

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí na komunikaci II/602 od křižovatky se silnicí II/354 směr Netín u obce Stránecká Zhoř až křižovatku se silnicí II/351 směr Kamenice u obce Řehořov o celkové délce 14,210 km.


II/405 Jihlava(Pančava)- most č. 405-001, realizace 2011

inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí


II/409 Křeč -opěrná zeď, realizace 2011

inženýrská činnost pro ohlášení stavby


III/3518 Kamenice u Jihlavy - havárie opěrné zdi, realizace 2011

inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení


Lávka pro pěší z u. Soukenická do ul. Zdislavina v Třebíči, realizace 2011

inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudace stavby


II/152 Dědice - Jaroměřice, realizace 2010

inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení


II/411 M. Budějovice - hr. kraje, realizace 2010

inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení


II/151, III/15113 od I/38 - Budeč + Štěpkov - Budkov, realizace 2009

Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení


II/410 od I/23 Želetava, realizace 2009

inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení
|< první   << předchozí   další >>   poslední >|